Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Dekksoffisersertifikat
Obligatorisk sertifikat for å ha lov til å værer fører eller styrmann av skip som ikke dekkes av fritidsbåtskippersertifikatet eller båtførerbeviset. Dekksoffisersertifikatet utstedes i klasse 1 til og med klasse 5, hvor klasse 1 gir enerett til tittelen sjøkaptein og rett til å være fører eller styrmann av hvilken som helst grad på ethvert skip av hvilken som helst størrelse i uinnskrenket fart. Det stilles krav til utdannelse, gjennomført og bestått eksamen, fartstid, og helse etter den såkalte STCW-konvensjonen som er en internasjonal konvensjon om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk fastsatt i 1978 med senere endringer i 1995 mv, se forskrift om kvalifikasjonskrav og sertifikatrettigheter for personell på norske skip, fiske- og fangstfartøy og flyttbare innretninger av 9.5.2003 nr 687. Se også Båtførerbevis, Fritidsbåtskippersertifikat og Fiskeskippersertifikat.
Sist oppdatert 05.12.2010 kl 09:51:45

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .