Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Dekning
Betegnelse på de skade-/ forsikringstilfeller som innebærer utbetaling under en forsikringsavtale, det vil si et tilfelle som ligger innenfor en gyldig forsikringsavtales faktiske og rettslige dekningsbeskrivelse og som ikke er omfattet av forsikringsavtalens unntak. Benyttes også for å betegne avgitt koassuranse og reassuranse på en risiko. Se også Dekningsfelt.
Sist oppdatert 04.12.2010 kl 07:29:15

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .