Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Dekningsfelt
Betegnelse på hva en konkret avtale om forsikring omfatter. Dekningsfeltet defineres av hvilke typer risiki eller farer som den aktuelle forsikringen verner mot - farefeltet - og av hvilke tapstyper (økonomisk tap i form av skade, omkostning, inntektstap og ansvar) som omfattes - det såkalte tapsfeltet. For at en forsikring skal komme til anvendelse i det konkrete tilfellet, må det også foreligge årsakssammenheng samt at forsikringstilfellet må ha inntruffet slik det er definert i vilkårene. Se også Farefelt og Tapsfelt.
Sist oppdatert 04.12.2010 kl 07:37:26

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .