Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Dekningssats
Begrep i kredittforsikring som angir hvilken andel av det forsikrede kredittbeløpet som dekkes av en forsikringsavtale. Standard dekningssats er 90 %, noe som betyr at man kun får dekning under forsikringen for 90 % av utestående kredittbeløp. Annen dekningssats kan avtales særskilt. I tilfeller hvor kredittforsikringsselskapet vurderer risikoen for enkeltkjøpere som stor, vil forsikringsselskapet kun tilby en lavere dekningssats.
Sist oppdatert 24.03.2010 kl 12:06:43

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .