Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Delingstall
Betegnelse på et forholdstall som skal benyttes i den nye pensjonsordningen fra 1.1.2011, for å beregne årlig pensjon for personer født etter 1962. For personer som er født i perioden fra og med 1954 til og med 1962, vil alderspensjonen bli beregnet etter en kombinasjon av forholdstall og delingstall. Se også Forholdstall og Levealdersjustering.
Sist oppdatert 04.12.2010 kl 07:37:56

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .