Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Delkasko
Brukes i motorvognforsikring som betegnelse på en begrenset vognskadeforsikring som omfatter brann-, tyveri-, glassrute- samt redningsforsikring. Blir også kalt minikasko.
Sist oppdatert 24.03.2010 kl 12:06:43

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .