Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Den Norske Forsikringsforening
En norsk forening som ble stiftet 28.5.1900 og som har ca 1.000 medlemmer. Forening har som formål å arbeide for en sunn utvikling av forsikringsnæringen i Norge. Foreningen sender ut jevnlige nyhetsbrev, avholder 5-6 medlemsmøter i året, avholder årlige forsikringskonferanser, forestår foredragsvirksomhet om aktuelle forsikringsrelaterte emner og skal fungere som et forum for åpen diskusjon om aktuelle forsikringsfaglige og nærliggende spørsmål. Foreningen står også som utgifter av Nordisk Forsikringstidsskrift (NFT). Tilsvarende forsikringsforeninger ble stiftet i Danmark i 1883, i Sverige i 1870 og i Finland i 1917. Foreningen har hjemmesider på www.forsikringsforeningen.no.
Sist oppdatert 10.12.2010 kl 09:54:38

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .