Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Den rettsmedisinske kommisjon
Kommisjon opprinnelig opprettet i 1900 med hjemmel i straffeprosessloven § 146 bestående av medisinsk sakkyndige medlemmer som er særskilt sakkyndige innenfor sine områder. Kommisjonen består av følgende fire faggrupper:
  1. Gruppe for rettspatologi og klinisk rettsmedisin
  2. Toksikologisk gruppe
  3. Genetisk gruppe
  4. Psykiatrisk gruppe
Dette er en nasjonal kommisjon som er oppnevnt av Justisdepartementet. Kommisjonens hovedoppgave er å foreta ekstern kvalitetssikring av alle rettsmedisinske sakkyndigvurderinger (erklæringer og uttalelser) avgitt i straffesaker. Forkortet DRK. I forskrift om Den rettsmedisinske kommisjon av 14.3.2003 nr 294 med merknader er det fastsatt regler for kommisjonens sammensetning, oppgaver og saksbehandling. Se også Statens sivilrettsforvaltnings hjemmesider på www.sivilrett.no.
Sist oppdatert 13.12.2010 kl 09:00:41

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .