Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Direkte forsikring
Avtale om forsikring mellom forsikringsselskap og kunde. Dette i motsetning til indirekte forsikring eller reassuranse som er en forsikringsavtale mellom forsikringsselskaper.
Sist oppdatert 26.02.2010 kl 12:00:33

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .