Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Dispasjør
Personer oppnevnt av Justisdepartementet som undersøker om vilkårene for felleshavari foreligger, og i så fall utferdiger dispasjer, se sjøloven § 462.
Sist oppdatert 24.03.2010 kl 12:06:43

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .