Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Dispasje
Havariberegninger i form av fastsettelse og fordeling av tap ved felleshavari foretatt av en dispasjør.
Sist oppdatert 26.02.2010 kl 12:00:34

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .