Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Disposisjonsprinsippet
Betegnelse særlig benyttet i personforsikring om forsikringstakers og medlemmets rett til selv å avgjøre/ disponere over hvem som skal kunne motta forsikringssummen ved forfall. Disposisjonsprinsippet gir forsikringstakeren/ medlemmet på nærmere vilkår rett til å oppnevne én eller flere begunstigede, overdra forsikringen, eller foreta pantsettelser. Disposisjonsprinsippet er regulert i FAL kapittel 15 (personforsikring), og innebærer på flere punkter et avvik fra hva som ellers hadde fulgt av arverettslige prinsipper.
Sist oppdatert 04.03.2010 kl 21:42:44

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .