Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Dobbeltforsikring
Flere forsikringer som dekker samme skade-/ forsikringstilfelle, enten i samme forsikringsselskap eller i flere forsikringsselskaper. I skadeforsikring kan sikrede velge hvilke(n) forsikring(er) vedkommende vil benytte inntil hele tapet er dekket, se FAL § 6-3. På visse områder har forsikringsselskapene inngått avtaler som skal bidra til å løse ulike spørsmål knyttet til dobbeltforsikringer. Et eksempel på dette er FNH-avtalen som betegnes med det vanskelige navnet "Avtale om regulering av skader hvor det reises erstatningskrav iht. NS8405 pkt 10.2, NS3430 pkt 14.2 eller tilsvarende regler i andre norske standarder", hvor forholdet mellom forsikringsselskapene i entrepriseforhold er regulert. Avtalen regulerer situasjoner med dobbeltforsikring i form av ansvarsforsikringer både hos hoved- og underentreprenøren.
Sist oppdatert 05.12.2010 kl 20:43:11

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .