Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Dokumentforsikring
Forsikring som dekker kostnader forbundet med å gjenanskaffe sikredes pass, førerkort, nasjonale identitetspapirer og registreringspapirer tilknyttet sikredes kjøretøy, i tilfelle tap av eller tyveri av nevnte dokumenter. Forsikringen er ofte tilknyttet et kredittkort og/ eller debetkort.
Sist oppdatert 24.03.2010 kl 12:06:43

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .