Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Drosjeforsikring
Kombinert forsikring for drosjeeiere og firmaer som dekker det lovpliktige bilansvaret, fraktføreransvaret samt øvrige skader som rammer personer, bagasje, gods eller dokumenter utenfor bilen hvor bileier eller fører er rettslig erstatningsansvarlig. Forsikringen har også normalt tilknyttet en ransforsikring, psykologisk førstehjelp og regler om begrenset identifikasjon mellom drosjeeier og sjåfører ved utvist grov uaktsomhet fra sistnevnte.
Sist oppdatert 24.03.2010 kl 12:06:43

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .