Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Dusør
Godtgjørelse som finneren av en tapt gjenstand har krav på av eieren i medhold av § 9 i lov om hittegods av 29.5.1953 nr 3. Den som har krav på dusør kan nekte å gi tilbake det som er funnet før eieren har gitt ham en rimelig dusør samt dekket de utgifter finneren har hatt. Politiet har rett til å fastsette dusøren hvis ikke partene blir enige. Ved berging av skip gjelder egne regler i sjøloven kapittel 16, se også Norsk Sjøforsikringsplan § 4-8 første ledd.
Sist oppdatert 05.12.2010 kl 09:53:34

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .