Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

EDB-forsikring
Skadeforsikring som dekker plutselig og uforutsett fysisk skade som rammer edb-utstyr. Det er normalt et krav at utstyret er fullt driftsferdig og prøvet. Utgifter til vedlikehold eller forbedringer omfattes ikke. Forsikringen har normalt dekning for riving, rydding og bortkjøring, prisstigning etter skade, rekonstruksjon av arkiver, datafiler mv, reinstallasjon og feilsøking.
Sist oppdatert 24.03.2010 kl 12:06:43

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .