Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

ESS
Betegnelse på sprinklerdatabasen til Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd, som er tilgjengelig for landets brannvesen og forsikringsselskaper. Dette er en database for registrering av rapporter etter kontroll av sprinkleranlegg og av prosjekteringsrapporter ved planlegging av nye sprinkleranlegg. Databasen inneholder også en oversikt over alle FG-godkjente sprinkleranlegg og FG-godkjente sprinklerforetak.
Sist oppdatert 25.08.2010 kl 15:23:43

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .