Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Egenandel
Beløp som fratrekkes i erstatningsoppgjøret etter en skade og som forsikringstakeren selv må bære. En skade som ikke overskrider størrelsen på egenandelen medfører ingen utbetaling under forsikringen, og vil ofte også bli avvist tidlig som ikke dekningsmessig. Egenandelen vil kunne være standardisert, eller den kan avtales særskilt. Dersom forsikringstakeren påtar seg å betale en høyere egenandel ved skade, vil premiereduksjon kunne oppnås. Med særlig stor egenandel får forsikringsdekningen mer karakter av katastrofe-dekning. Egenandeler benyttes av forsikringsselskapene for å fjerne/ redusere antall dekningsmessige småskader/ høyfrekvensskader, og for å unngå å måtte saksbehandle skader av lite omfang/ bagatellskader. Egenandel blir også kalt selvassuranse og det mer sjeldent brukte franchise.
Sist oppdatert 23.12.2010 kl 19:27:36

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .