Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Egenandelsforsikring
Forsikring som dekker forsikringstakers/ sikredes egenandel som belastes vedkommende under et forsikringsoppgjør/ -utbetaling under en annen forsikring. Slike forsikringer benyttes for blant annet sikredes egenandel ved leiebilforhold ved kaskoskade på og tyveri av privat kjøretøy. Egenandelsforsikring benyttes også innenfor flere andre skadebransjer som tyveri av sykler, glasskader, elektriske fenomenskader mv. Selskapet Smart Safety er et selskap som tilbyr noe de kaller sykkelforsikring, hvor registrering i selskapets eget Smart Safety-sykkelregister er inkludert. Dette er i realiteten en egenandelsforsikring som dekker egenandel opptil NOK 3.000 ved tyveri av sykkel. Se også Sykkelregister.
Sist oppdatert 05.12.2010 kl 09:58:19

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .