Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Egenandelsperiode
Betegnelse i skadeforsikring innen for eksempel avbruddsforsikringer, tidstapforsikringer mv på en innledende karensperiode hvor forsikringsdekningen ikke kommer til anvendelse. Påført tap i denne perioden må bæres av sikrede selv.
Sist oppdatert 14.03.2010 kl 20:37:40

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .