Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Egenkapitalbevis
Fra 1.7.2009 betegnelse på det som tidligere het Grunnfondsbevis. Egenkapitalbevis kan benyttes av finansinstitusjoner i form av sparebanker, gjensidige forsikringsselskaper og kredittforeninger til å hente inn kapital fra egenkapitalmarkedet, se finansieringsvirksomhetsloven kapittel 2b. Egenkapitalbevis er omsettelige verdipapirer, se finansieringsvirksomhetsloven § 2b-2 (1). Se også Gjensidig selskap.
Sist oppdatert 11.12.2010 kl 20:16:43

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .