Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Eksedentassuranse
Den del av forsikringsverdien som overstiger en på forhånd avtalt sum, og som overlates til andre forsikringsselskaper eventuelt å forsikre.
Sist oppdatert 24.03.2010 kl 12:06:43

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .