Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Ekstraforsikring
Betegnelse på et forsikringsprodukt som gir bedre dekning enn andre ordinære forsikringer. Forsikringsselskapene bruker ulike begreper for å angi at sine masseprodukter gir bedre dekning enn normalforsikringen, herunder Superforsikring (If), Ekstraforsikring (Tryg), Plussforsikring (Gjensidige) og Toppforsikring (Sparebank 1).
Sist oppdatert 05.12.2010 kl 20:51:08

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .