Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Ektefelle
I forsikring er dette begrepet normalt gitt en definisjon som ofte ikke sammenfaller med ekteskapslovens grenser for når man er ektefeller. Avviket i vilkårene i forhold til lovens ordning er knyttet til avslutningen av ekteskapet. I gruppelivsforsikring er det for eksempel normalt at en person ikke lenger regnes som ektefelle under forsikringen fra det tidspunkt det er avsagt dom for, eller gitt bevilling til, separasjon eller skilsmisse, selv om denne avgjørelsen ikke er rettskraftig eller endelig. Dette har betydning for hvor lenge en person kan ha krav på ektefelletillegg i kraft av å være ektefelle.
Sist oppdatert 06.03.2010 kl 09:27:19

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .