Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Ekvivalensprinsippet
Betegnelse på et prinsipp forsikringsselskapene anvender ved fastsettelsen av forsikringspremien i pensjons- og livsforsikring. Prinsippet innebærer at den neddiskonterte premien (innbetalingene) som forsikringsselskapet mottar under forsikringskontrakten gjennom dens løpetid minst må tilsvare den neddiskonterte forventede utbetalingen, inklusive forsikringsselskapets kostnader, under den samme kontrakten.
Sist oppdatert 29.12.2010 kl 15:54:41

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .