Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Elektrisk fenomenskade
Med elektrisk fenomen forstår man i forsikringsvilkår normalt kortslutning, lysbue, overslag og overspenning. Skader som følge av lyn/ lynnedslag omfattes normalt ikke av definisjonen av elektrisk fenomenskade, men også slik skade er dekket av normale hjemforsikringer/ villaforsikringer.
Sist oppdatert 27.03.2010 kl 07:22:59

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .