Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Elevforsikring
Personforsikring som omfatter elever i grunnutdanningen og videregående skole, som tegnes av kommuner eller andre som er ansvarlig for opplærings-/ utdanningsinstitusjonen. I medhold av forskrift til opplæringsloven av 23.6.2006 nr 724 kapittel 8 ble det fra 1.7.2008 innført en plikt for kommuner og fylkeskommuner til å tegne ulykkesforsikring på skoleelever, lærlinger og lærekandidater. Det er gitt nærmere regler om minsteinnholdet i den lovpliktige ulykkesforsikringen. Også betegnelse på en kombinert løsøreforsikring som kan tegnes av studenter og skoleelever som gjelder hvor som helst i Europa, som dekker skade på og tap av studentens løsøregjenstander.
Sist oppdatert 26.12.2010 kl 08:44:50

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .