Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Elevreiseforsikring
Betegnelse på et reiseforsikringsprodukt som omfatter elever som reiser på klassetur. Forsikringen gjelder elever til og med videregående skole og tilbys av forsikringsselskapet KLP. Elevreiseforsikringen inngår som en frivillig del av en tjenestereiseforsikring for kommunens ansatte.
Sist oppdatert 23.10.2010 kl 00:44:58

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .