Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Emballasjeklausul
Forsikringsvilkår om at forsikringsselskapet ikke dekker skade som skyldes dårlig/ mangelfull emballering av flyttegods. Dette er en klausul som er en ulovlig skjult handlingsklausul etter FAL, som krever at forsikringsselskapet i stedet formulerer konkrete krav til hvordan godset skal emballeres. Ved brudd på slike sikkerhetsforskrifter som helt eller delvis har medvirket til skaden, blir det en konkret totalvurdering om det kan resultere i reduksjon eller bortfall av erstatningsoppgjøret.
Sist oppdatert 07.03.2010 kl 19:59:23

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .