Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Embedded value
Et uttrykk for nåverdien av fremtidig inntjening i livsforsikringsselskapet fra dagens kontrakter med tillegg av verdijustert netto eiendeler/ verdijustert egenkapital. Betegnelse på en verdsetting av et livsforsikringsselskap i form av en aktuariell beregning som måler verdien av et livsforsikringsselskap i form av hittil akkumulerte inntjening i form av verdijustert netto eiendeler, med tillegg av fremtidig inntjening i dagens portefølje. Et forhold som ikke hensyntas i embedded value er verdien av fremtidig netto nysalg. Goodwill hensyntas heller ikke. Embedded value anses derfor som et konservativt anslag over forsikringsselskapets virkelige verdi.
Sist oppdatert 01.11.2010 kl 09:17:14

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .