Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Engangsbetalt alderspensjon
Dette er forsikringsselskapenes forsøk på å etablere en innskuddspensjonsordning, selv om den blir regulert av foretakspensjonsloven, se foretakspensjonsloven §§ 2-1, 4-2, 5-2, 5-13, 9-6, 9-7 og 9-89-8. Under en slik ordning avtaler arbeidsgiver å skulle innbetale en pensjonspremie i form av et årlig tilskudd, som gjøres opp i form av en fripolise (pensjonsforsikring som full ut er betalt for resten av den avtale forsikringstiden og som arbeidsgiveren ikke lenger betaler premie til). Pensjonskapitalen til den ansatte bygges i slike tilfeller opp i form av en rekke engangspremier/ fripoliser. Kapitalen som akkumuleres på de enkelte ansatte i slike ordninger kan forvaltes på samme måte som øvrige innskuddspensjonskapital. Når den ansatte når pensjonsalder blir den samlede pensjonskapitalen omgjort til en pensjonsutbetaling. Dødelighetsarven inngår i produktet som følge av at det er en ordning underlagt foretakspensjonsloven, og betyr at all oppspart pensjonskapital med avkastning vil gå til de andre i pensjonsordningen som overlever dem som dør. Dødelighetsarven vil i en slik ordning være inkludert både før og etter oppnådd pensjonsalder.
Sist oppdatert 05.12.2010 kl 10:15:35

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .