Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Enkekasseloven
Betegnelse på den tidligere Lov om den norske Enkekasse av 21.6.1895 nr 2. Loven ble opphevet 1.2.2010.
Sist oppdatert 22.12.2010 kl 18:30:58

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .