Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Enkepensjon
Begrep i blant annet Statens Pensjonskasseloven kapittel 7 om familiepensjon. Se også Ulykkestrygd.
Sist oppdatert 04.12.2010 kl 08:26:44

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .