Jusleksikon

Spesialleksikon for forsikring og erstatning med mer enn 1.600 oppføringer.
Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar, Sitatregler.

Reiseforsikring
Kombinert forsikringsprodukt som inneholder både skadeforsikringsdekninger og personforsikringsdekninger. En reiseforsikring kan inneholde følgende forsikringsdekninger: reisegodsforsikring, reisesykeforsikring (personforsikring), ulykkesforsikring, ansvarsforsikring, forsinkelses- og innhentingsforsikring (forsinket ankomst, forsinket avgang, forsinket bagasje), avbestillingsforsikring, rettshjelpforsikring under reise utenfor Norden, og veterinærutgiftsforsikring (akutt sykdom/ ulykkesskade utenfor Norden for merkede og vaksinerte kjæledyr som sikrede eier). Reiseforsikringen kan tegnes som en helårsdekning eller for en enkeltreise. Reiseforsikringer kan være også automatisk dekket ved bruk av kredittkort, forutsatt at man betaler minst 50 % av reisen og oppholdsutgiftene med kredittkortet. Pr 31.12.2009 var det forsikret totalt 2.079.688 reiseforsikringer i det norske markedet.
Sist oppdatert 06.01.2011 kl 07:52:09

Har du innspill til våre forklaringer eller tips om nye ord/ uttrykk du savner?
Send oss gjerne en e-post til .