Jusleksikon

Opphavsrett, Bruksregler og Ansvar

Dette er en omfattende samling ord og begreper som er gradvis bygget opp over mange år av Bjørnar Eilertsen, en av grunnleggerne av www.harduensak.no. Han har opphavsrett til verket, og det er vernet etter åndsverkloven. Verket er gjort gratis tilgjengelig for brukerne av www.harduensak.no på de vilkår som her fremkommer.

Det tillates sitering fra vårt Jusleksikon, forutsatt at man følger Sitatreglene nedenfor. Mer omfattende kopiering, duplisering eller annen gjengivelse av flere ord/ begreper er ikke tillatt uten etter særskilt skriftlig forhåndsavtale med opphavsmannen. Ingen form for eksemplarfremstilling av innholdet er tillatt.

All bruk av vårt Jusleksikon skjer på brukerens eget ansvar og risiko. Vi kan ikke se bort fra at enkelte av oppføringene kan inneholde unøyaktigheter, ufullstendigheter eller direkte feil. Vi fraskriver oss ethvert ansvar for såvel direkte som indirekte tap, skade og/ eller ansvar brukere får ved å legge forklaringene til grunn.

Bruk av tjenesten Jusleksikon innebærer at nettleseren din mottar en informasjonskapsel ("cookie") fra oss. Vi loggfører oppslag i databasen (tidspunkt, IP-adresse og aktivitet), og følger opp unormal aktivitet. Utnyttelse i strid med disse reglene/ avtalen og/ eller lov kan medføre erstatnings- og straffeansvar, og vil bli forfulgt.

Sitatreglene

Du må gjerne benytte sitater fra Jusleksikonet, forutsatt at du gjør det på følgende måte:

Skal du benytte sitatet i skriftlig versjon navngir du (krediterer) opphavsmannen og kilden, for eksempel slik: "Bjørnar Eilertsen - www.harduensak.no".

Dersom du skal benytte sitatet på et annet nettsted, oppfylles krediteringen ved at du oppgir en lenke til selve hovedoppføringen her på www.harduensak.no ved å kopiere url-adressen i nettleseren.

Skal du angi en kildereferanse til ordforklaringen skriver du: Bjørnar Eilertsen, www.harduensak.no, dagens dato og artikkelens nettadresse (url). Dette kan gjøres for eksempel slik: Bjørnar Eilertsen, www.harduensak.no, 8.12.2010, http://www.harduensak.no/jusleksikon/Ristorno.

Tilbake til forside Jusleksikon