Karriere - rekruttering

Vi er stadig på utkikk etter nye advokater som kan inngå i vårt team av harduensak-advokater.

Har du flere års erfaring som praktiserende advokat i et forsikringsselskap her i Norge, og har arbeidet mye med forsikrings- og erstatningsrett, vilkårsutforming, prosedyre eller avansert saksbehandling, kan du være en person vi ønsker å prate med. Du må ha gyldig og aktiv norsk advokatbevilling, og gjerne også møterett for Høyesterett.

Du må være villig til å "skifte side" det vil si bistå forbrukere med sine saker og utfordringer i konkrete erstatnings- og forsikringskrav mot forsikringsselskaper og andre aktører. Vi har en klar og utadrettet forbrukerprofil, og påtar oss normalt ikke saker hvor vi får en forbruker som motpart. Alder er av mindre interesse, så lenge erfaring og kompetanse er tilstede. Er du en pensjonert forsikringsadvokat, kan du være svært interessant for oss.

Du må være villig til å basere ditt salær på en lavere timepris enn mange andre advokater opererer med, og vi forventer en viss idealistisk holdning og gratis innsats på vegne av våre kunder. Er du ute etter å tjene mest mulig penger på din kompetanse er harduensak-advokatene antakelig ikke det riktige stedet for deg. Er du derimot ute etter å gjøre noe meningsfullt, og hjelpe noen som virkelig trenger det, er vi interessert i å prate med deg.

Ta kontakt med Bjørnar Eilertsen på mobiltelefon 997 44 022 eller på e-postadresse for en nærmere prat. Interessante kandidater vil bli en del av et meget hyggelig og faglig tungt miljø av erstatnings- og forsikringsrettsadvokater. Du vil antakelig treffe igjen mange ”gamle kjente” i vårt team. Her er det god anledning til å praktisere innenfor dine eventuelle spesialområder.

Kontakt oss gjerne hvis du

  • har flere års erfaring fra et forsikringsselskap
  • har advokatbevilling og gjerne også møterett for Høyesterett
  • vil bistå forbrukere, og eventuelt næringsdrivende i saker mot forsikringsselskapene
  • har høy kompetanse innen forsikrings-/ erstatningsrett
  • har en viss porsjon idealisme

Alder har mindre betydning - vi verdsetter erfaring!