Opphavsrett og ansvar

21. desember 2010

Opphavsrett

Det er Harduensak.no AS som eier rettighetene til alt som publiseres på www.harduensak.no. Enhver bruk av materiale på denne hjemmesiden som ikke kan skje i samsvar med åndsverkloven, krever skriftlig forhåndssamtykke fra Harduensak.no AS. Dette innebærer blant annet at ingen bilder, tekster eller logoer må kopieres, modifiseres, eller legges ut på andre nettsteder uten slikt samtykke.

Bjørnar Eilertsen har opphavsretten til Jusleksikonet som publiseres på www.harduensak.no.

Ansvarsfraskrivelse

Ved å bruke informasjonen på harduensak.no aksepterer du følgende betingelser:

Innholdet tilgjengeliggjøres utelukkende som en informasjonstjeneste av Harduensak.no AS. Harduensak.no AS er intet advokatfirma. Innholdet er ikke ment å være uttømmende og må ikke legges til grunn som sådan eller i stedet for individuell juridisk eller forsikringsfaglig rådgivning. Det skjer en løpende rettsutvikling fra dag til dag. Det kommer stadig nye regler og avgjørelser, både i og utenfor landets grenser, som kan få betydning for en konkret sak. Du er velkommen til å benytte deg av tjenestene på harduensak.no på de Brukervilkår som gjelder, eller å ta opp konkrete rettslige spørsmål med harduensak-advokatene gjennom vår Oppfølgingstjeneste.

Ingen må handle, eller unnlate å handle, på bakgrunn av informasjon som finnes på denne hjemmesiden uten å søke relevant juridisk rådgivning knyttet til de aktuelle faktiske forhold og omstendigheter. Tilgang til og nedlasting av informasjon fra våre nettsider etablerer på ingen måte noe klientforhold til advokater knyttet til harduensak.no. Lenker til andre nettsteder er kun laget for informasjonsformål. harduensak.no påtar seg intet ansvar for tilgangen til eller innholdet av nettstedene som lenkene leder til.

Vi søker til enhver tid å holde nettsidene oppdaterte, men har intet ansvar for informasjon som skulle vise seg å være mangelfull eller uriktig.

Ved bruk av den gratis vurderingstjenesten på harduensak.no gjelder i tillegg de angitte ansvarsfraskrivelsene som angitt i Brukervilkårenes kapittel 6.

Opphavsrett

Opphavsrett er betegnelsen på den enerett (råderett) som skaperen av et litterært, vitenskapelig eller kunstnerisk verk får til å forføye over uttrykket ved å fremstille eksemplarer av det og ved å gjøre det tilgjengelig for allmennheten, jf. lov av 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven).

Erstatningsansvar

Reglene om erstatningsansvar er en del av erstatningsretten. I norsk rett stilles det tradisjonelt opp tre vilkår for erstatningsansvar. Alle vilkårene må være oppfylt for at ansvar skal foreligge. Det må for det første foreligge en erstatningsrelevant skade. Videre må det foreligge et ansvarsgrunnlag. Det må dessuten foreligge adekvat årsakssammenheng mellom ansvarsgrunnlaget og skaden.

Sakset fra Wikipedia