Personvernerklæring

Denne erklæringen sammen med Brukervilkårene for de enkelte tjenestene redegjør for hvordan personopplysninger på harduensak.no samles inn, benyttes og vernes.

Besøksstatistikk

Det innhentes vanlig besøksstatistikk for harduensak.no. Dette er statistikk som genereres automatisk over besøkendes IP-adresser, hvilke sider som er lastet ned, tidspunkt, hvilken side vedkommende kom fra, samt type nettleser og operativsystem som benyttes. Statistikken gir vanligvis ikke informasjon som kan knyttes til den enkelte besøkende. Opplysningene benyttes kun i forbindelse med drift og videreutvikling av nettsidene.

På harduensak.no samles også inn og oppbevares loggdata over hvilke lenker man kikker på for å kunne lære hva de besøkende er opptatt av, samt forbedre layout og tilbud. Denne informasjonen benyttes også for å produsere interne trafikkstatistikker hos harduensak.no.

Bruk av vår tjeneste Jusleksikon innebærer at nettleseren din lagrer en informasjonskapsel ("cookie") fra oss. Vi loggfører oppslag i denne databasen (tidspunkt, IP-adresse og aktivitet), og følger opp unormal aktivitet.

Håndtering av saksinformasjon

Opplysningene som våre Brukere taster inn på våre skjemaer og vedlegg som oversendes oss blir kryptert og undergitt behandling av vårt fagpersonale innen forsikring. I den grad ytterligere opplysninger gis i form av øvrig korrespondanse og kontakt, blir dette digitalisert og lagret i elektronisk format på kryptert område på vår server. Innsendte dokumenter blir deretter straks makulert.

Dersom Brukeren, etter å ha fått vårt syn på om vedkommende har en sak, velger å benytte harduensak.no sitt tilknyttede apparat av advokater og eksperter (harduensak-advokatene), vil disse få tilgang til de registrerte opplysningene, sammen med vurderingen som er gitt fra harduensak.no.

I henhold til personopplysningsloven § 18 har Brukeren innsyn i de registrerte opplysningene. Innsyn oppnås ved å logge seg inn på tjenesten.

Opplysninger som ikke lenger er nødvendig ut fra det formål de er lagret for, blir slettet i medhold av personopplysningsloven § 28. Vi lagrer alle opplysninger i vårt Saksregister i de 3 år og 2 måneder som er perioden vi normalt rettslig sett kan tenkes å stå ansvarlig for vår rådgivning i henhold til gjeldende foreldelseslov. Opplysningene våre Brukere har meddelt harduensak.no blir lagret i kryptert stand i vår database i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Hvis Brukeren har samtykket til det vil nøytrale kontaktdata, det vil si navn, adresse, telefonnummer, kjønn, alder og e-postadresse, sammen med opplysning om dato for når vår tjeneste er benyttet og hvilken type produkt/ forsikring henvendelsen gjaldt, bli lagret i vårt Kunderegister, og benyttet i henhold til Brukervilkårene i forbindelse med blant annet markedsføring av våre produkter og tjenester. Dette innebærer at Brukere registrert i vårt Kunderegister vil kunne motta generelle e-posthenvendelser i tilknytning til våre produkter og tjenester. Brukerne kan reservere seg mot slike henvendelser i tråd med preseptorisk lovgivning, blant annet ved å benytte lenker for avmelding nederst i henvendelser fra oss.

E-postlister

Det er mulig å melde seg på ulike newsfeed, e-postlister og blogger på harduensak.no, og motta elektronisk varsel når nye artikler publiseres, eller for å motta ulike typer informasjon og tilbud. Det er frivillig å motta dette, og man må eksplisitt melde seg på hver enkelt liste. Dersom du ønsker å benytte denne tjenesten behøver harduensak.no opplysninger om din e-postadresse. Din e-postadresse som meldes på under en slik e-postliste vil ikke bli benyttet til andre formål enn til å sende deg nyhetsvarsler og varsler om endringer på harduensak.no og vil ikke bli utlevert til noen utenfor harduensak.no. E-postadressen vil ikke bli gjort kjent for andre abonnenter på e-postlisten. Ved mottak av e-poster har du mulighet til å slette deg fra e-postlisten med umiddelbar virkning. Eventuell av- og påmelding på slike e-postlister gjør ingen endring i Brukervilkårenes regler om registrering i Saks- og Kunderegisteret.

På harduensak.no benytter vi eksterne tredjeparter til å utføre ulike oppgaver på vegne av oss. Slike eksterne tredjeparter har status som databehandler etter personopplysningsloven, og har ikke anledning til å benytte personopplysninger på noen annen måte enn det som her er angitt. Harduensak.no sikrer dette gjennom skriftlige databehandleravtaler og/ eller tjenesteleverandører som har tiltrådt Safe Harbor-reglementet om varsling, valg, overføring, sikkerhet, dataintegritet og tilgang i samsvar med personopplysningsloven.

Generelt vil all bruk av e-post i kommunikasjon ha visse sikkerhetsmessige svakheter. Harduensak.no har derfor automatiske rutiner for viruskontroll ved påmelding til e-postlister, og ved utsendelse av e-poster til påmeldte Brukere.

Behandlingsansvarlig

Harduensak.no ved Bjørnar Eilertsen er behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven for all behandling av personopplysninger på harduensak.no.

Endringer av denne personvernerklæringen

Ved behov vil harduensak.no kunne endre denne personvernerklæringen, og da vil ny personvernerklæring blir lagt ut på denne nettsiden. Slik revidert erklæring blir i så fall gjeldende fra tidspunktet den legges ut.

Denne reviderte personvernerklæringen ble publisert på nettsiden 7. desember 2010.

Sammendrag

  • Vi innhenter anonym besøksstatistikk
  • All kommunikasjon og lagring av brukerinformasjon foregår kryptert
  • Vi loggfører bruk av vår tjeneste Jusleksikon
  • Du har innsyn i dine registrerte opplysninger
  • Dersom du ønsker å bruke en harduensak-advokat blir registrerte opplysninger videresendt vedkommende
  • Opplysninger blir slettet når de ikke lenger er nødvendig
  • Nøytrale kontaktdata om våre Brukere blir lagret etter samtykke fra Brukeren
  • Du kan selv melde deg på og av våre e-postlister