Regler for bruk av pressefoto og øvrige nedlastinger fra Harduensak.no AS

Bilder som lastes ned skal ikke lagres i redaksjonens egne arkiver, men skal kun lastes ned for engangs bruk i hvert enkelt tilfelle.

Nedlasting

Bilder lastet ned fra www.harduensak.no sitt Presserom skal kun benyttes i forbindelse med redaksjonell omtale av Harduensak.no AS. Billedbruk i kommersielle sammenhenger og i andre situasjoner må i tilfelle avtales på forhånd med Harduensak.no AS. Bildene kan beskjæres, men ikke manipuleres.

Kreditering

Bilder som brukes på trykk skal krediteres Harduensak.no AS. Ved elektronisk gjengivelse benyttes følgende undertekst: ”Dette foto er beskyttet etter åndsverkloven og kan kun benyttes i forbindelse med redaksjonell omtale i dette elektroniske medium.”

Logo

Det kan ikke legges til eller fjernes elementer fra noen av våre logoer. De kan utelukkende brukes slik de fremkommer i originalfilene. Det kan ikke skrives skrift tett opp mot logoen. All skrift må ligge i god avstand så den ikke oppfattes som en del av noen av våre logoer.

Copyright

Åndsverkloven gjelder for anvendelse av alle bilder nedlastet fra våre nettsider www.harduensak.no.