Skadeoppgjørshjelp

Skadeoppgjørshjelp

Har du opplevd en skadesak og ønsker hjelp til å håndtere den fra profesjonelle på din side med en gang? Skjønner du at skadesaken er såpass stor i omfang eller verdier at du ikke tar sjansen på å stå alene overfor forsikringsselskapene. Lurer du på om du kan ha krav på dekning under flere forsikringer?

La harduensak-advokatene hjelpe deg fra første dag.

La deg representere av oss fra dag én:

 • Ved større brann-, vann-, innbrudds-/tyveriskader i bolighus, leilighet, fritidsbolig
 • Ved alvorlige reisesykesaker i utlandet, eller hvor du blir involvert i eller holdt ansvarlig for personskader på andre i utlandet
 • Ved skader hvor du av en eller annen grunn er ute av stand til å ivareta dine interesser pga reisefravær, utenlandsopphold, alvorlig sykdom hos dine nærmeste som krever ditt nærvær, eller egen sykdom/ svekkelse
 • Når du har dårlig erfaring med tidligere skadeoppgjør som du håndterte alene mot forsikringsselskapet
 • Når du rett og slett vil bli hjulpet av profesjonelle fra første dag.

Vi bistår med alle typer personskader, tingskadesaker og pensjonssaker. Vi loser deg trygt gjennom alle sider av disse sakene overfor forsikringsselskapene, slik at du kan være trygg på at du har fått et riktig skadeoppgjør fra alle mulige forsikringsdekninger.

Fyll ut skjemaet og en harduensak-advokat kontakter deg. Våre priser er de samme lave som harduensak-advokatene benytter overfor alle privatpersoner.

Finn fram før du begynner

 • Forsikringspapirene (forsikringsbeviset)
 • Eventuell korrespondanse med forsikringsselskap så langt (skademelding, e-poster etc)
 • Eventuell skaderapport, takstrapport etc

Dette er prosessen

 1. Fyll ut skjema og send til oss
 2. Vi går raskt gjennom skjemaet og tar telefonisk kontakt med deg
 3. Du inngår avtale med en harduensak-advokat

Det påløper ingen kostnader før avtale med advokat inngås.

Tidsestimat

Det tar ca 5 minutter å fylle ut skjemaet

Send forespørsel om Skadeoppgjørshjelp

Les mer om sikkerhet og hvordan vi beskytter dine personlige opplysninger under Vanlige spørsmål.