Driftsstatus og saksbehandlingstid

Driftsstatus

Normal Driftsstatus er normal.
Informasjon Renteberegningstjenesten for Norden på www.renteberegning.no er utvidet med en rekke nye kalkulatorer for hele Norden, blant annet renteberegninger etter Norsk Sjøforsikringsplan, Vareforsikringsvilkåret av 1995, Svensk Sjöförsäkringsplan 2006 etc. I tillegg er det lagt til de siste kalkulatorer for komplette renteberegninger etter alle alternativene i ligningsloven § 11-6.

Saksbehandlingstid

Normal Saksbehandlingstiden er normal (inntil 7 dager).

Denne siden oppdateres løpende med informasjon om aktuelle driftsforstyrrelser og planlagte systemoppdateringer/ nedetider.
Normal driftsstatus innebærer at alle tjenestene på nettstedet fungerer som de skal.