Hovedtjenesten - Gratis vurdering av din sak

Bruk av tjenesten "Vurder min sak" på harduensak.no er gratis for forbruker. Du får en gratis vurdering av om du har en sak, basert på de opplysningene du registrerer i våre spesielt utviklede skjemaer. Det er ingen forpliktelse for deg til å gå videre med saken, selv om vi skulle komme til at du har en sak.

Harduensak-advokatene som gratis vurderer saken din er spesialiserte forsikrings- og erstatningsadvokater med lang erfaring og praksis fra innsiden av Norges største forsikringsselskaper (Storebrand, If, Gjensidige mfl). Dette er advokatene som tidligere førte sakene for forsikringsselskapene, men som nå har "hoppet av" til den andre siden og bestemt seg for å bistå forbrukere. Harduensak-advokatene kjenner også til det som står skrevet "med liten skrift" i vilkårene, ja de har faktisk ofte selv vært med å utforme vilkårsteksten. Vi kjenner strategien til forsikringsselskapene og feilene de ofte gjør.

Skulle du ønske å gå videre, er det ikke noe krav at du benytter harduensak-advokatene. Vårt apparat av harduensak-advokater er imidlertid rede til å gi deg best mulig bistand overfor forsikringsselskapet og andre. Vi tror imidlertid det ikke er helt enkelt å finne noen som er bedre til å ivareta saken din enn oss.

Harduensak-advokatene har en rimelig timesats i forhold til andre med tilsvarende kompetanse og erfaring. I tillegg sørger vi alltid for at du får dekket så mye som mulig av utgiftene til advokat fra forsikringsselskapene direkte, via rettshjelpforsikringer og andre kilder. Ofte vil personskadesaker og forsikringssaker kunne håndteres uten kostnader for våre Brukere, eventuelt med en mindre egenandel. Dette vil harduensak-advokatene avklare med deg tidlig i prosessen, slik at du får så god kontroll med utgiftene som mulig.

Du fyller ut vårt skjema og venter på vår gratis vurdering. Våre spesialiserte skjemaer gir oss normalt all nødvendig informasjon til å kunne fortelle deg om du har en sak.

Tjenesten - Bistandsadvokat

Har du blitt rammet av en straffbar handling bør du benytte vår tjeneste "Bistandsadvokat", og få oppnevnt en av de erfarne harduensak-advokatene som din bistandsadvokat. Denne tjenesten er som regel uten kostnader for deg.

Tjenesten - Skadeoppgjørshjelp

Som privatperson kan du også velge å benytte tjenesten "Skadeoppgjørshjelp" hvis du ikke har behov for en gratis første vurdering, og vet at du ønsker bistand med en gang av en erfaren harduensak-advokat.

Tjenesten - Bedriftsskadeoppgjør

Våre bedriftskunder kan også få bistand fra en av harduensak-advokatene i forsikrings- og erstatningssaker ved å benytte tjenesten "Bedriftsskadeoppgjør". Dette er en tjeneste bedriften betaler for, og som sikrer virksomheten en erfaren og kompetent forsikrings- og erstatningsadvokat.

Det unike med
harduensak-advokatene

  • Har sittet i ledende stillinger i forsikringsselskapene
  • Har nå "gått over" til forbruker-siden
  • Har selv ofte vært med på å utforme forsikringsvilkårene
  • Kan også det med "liten skrift" i forsikringene
  • Besitter høy spesialisering på forsikringsrett og erstatningsrett
  • Tar ingen saker mot forbrukere
  • Benytter en fast timepris for alle våre svært erfarne advokater (partnere) som er meget konkurransedyktig i forhold til ordinære advokatfirmaer.
  • Rekrutterer erfarne forsikringsadvokater direkte fra forsikringsselskapene
  • Er med og setter forbrukerrettigheter på agendaen i forsikringsnæringen