Velg hovedkategori for din sak

Personskade

Personskadesak

Dette er enhver skade på en persons legeme (fysisk skade) eller sinn (psykisk skade), samt krenkelser. Personskaden kan ha oppstått som følge av en hendelse, ulykke, langvarig påvirkning, sykdom, overgrep, krenkelse eller annet.

Kontakt oss så raskt som mulig etter at du er rammet av personskaden for en gratis vurdering av din sak. Skulle du ha behov for bistand fra harduensak-advokatene kan dette ofte skje uten kostnad for deg ved at forsikringsselskapet betaler.

Vurder min personskadesak
Skadesak

Tingskadesak

Dette er saker som gjelder skade på eller tap av ting, fast eiendom, rettigheter eller andre fordeler, samt erstatningskrav som rettes mot deg som privatperson.

Kontakt oss straks det foreligger et avslag, avkortning eller annen reduksjon av forsikringsutbetalingen. Uenigheten må dreie seg om et beløp på minst kr. 10.000, og du må sende oss avslags-/ avkortnings-/ reduksjonsbrevet fra forsikringsselskapet.

Vurder min tingskadesak
Pensjonssak

Pensjonssak

Dette er saker som gjelder løpende ytelser som er knyttet til at man oppnår en bestemt alder (pensjonsalder, avtalt alder), uten at det foreligger personskade eller sykdom. Sparing og forvaltning av spare- og pensjonskapital/ -midler omfattes også.

Kontakt oss hvis du ikke får det du mener du har krav på i en pensjonssak, og det dreier seg om verdier for deg på minst kr. 10.000.

Vurder min pensjonssak