Annen pensjonssak

Annen pensjonssak
Med annen pensjonssak menes enhver annen type pensjonssak du kan ha som ikke naturlig hører inn under noen andre skjemaer. Dette punket omfatter for eksempel saker knyttet til din rett til å få tilbud om fortsettelse av tidligere kollektive forsikringsavtaler på individuell basis (fortsettelsesforsikring), din og arbeidsgivers mulighet til å avløse tidligere bedriftspensjon via en avløsningsforsikring etc.

Du benytter dette skjemaet hvis:

  • du ikke blir tilbudt individuell fortsettelsesforsikring ved uttreden av en tjenestepensjonsavtale
  • det oppstår en sak knyttet til din/ din arbeidsgivers avløsningsforsikring fra tidligere pensjonsavtale som var finansiert over driften
  • det oppstår en sak knyttet til din pensjonsordning utenfor de obligatoriske tjenestepensjonsforsikringene
  • det oppstår skattemessige spørsmål/ problemer i forbindelse med emigrasjon til annet land hvor utbetaling av ytelsen mottas

Finn fram før du begynner

  • Den aktuelle pensjons-/ spareavtalen som er inngått
  • Siste årsoppgave/ kontoutskrift/ oversikt fra forsikringsselskapet over avtalen
  • Sentral korrespondanse med ditt forsikringsselskap

Dette er prosessen

  1. Fyll ut skjema og send til oss
  2. Motta vår ekspertvurdering - gratis
  3. Velg om du vil bruke en harduensak-advokat dersom våre eksperter mener du har en sak

Tidsestimat

Det tar ca 10 minutter å fylle ut skjemaet

Start utfylling av Annen pensjonssak-skjema

Les mer om sikkerhet og hvordan vi beskytter dine personlige opplysninger under Vanlige spørsmål.