Fripolisesak

Fripolise
Med fripolisesak menes en sak knyttet til det bevis som dokumentere et tidligere medlems rett til utbetaling av opptjent pensjonskapital ved oppnådd pensjonsalder eller ved opphør av medlemskap, eller ved utstedt fripolise etter en tidligere kollektiv livrente. Denne retten betegnes pensjonskapitalbevis under innskuddsbaserte ordninger og fripolise under ytelsesbaserte ordninger. Slikt bevis skal utstedes til arbeidstakere som slutter i foretaket før vedkommende når pensjonsalder, eller slutter i bedriften ved eller etter oppnådd pensjonsalder.

Du benytter dette skjemaet hvis:

  • det ikke blir utstedt fripolise eller pensjonskapitalbevis som dokumenterer dine rettigheter til pensjonskapitalen
  • avgivende pensjonsforsikringsselskap overfører for lite opptjente/ innestående midler som oppspart pensjonskapital ved flytting av fripolisen
  • du blir ilagt for store kostnader ved flytting av fripoliser eller pensjonskapitalbevis fra en forsikringsgiver til en ny
  • du har en sak knyttet til en fripolise etter en tidligere kollektiv livrente

Finn fram før du begynner

  • Siste årsoppgave for din(e) fripolise(r) eller pensjonskapitalbevis fra forsikringsselskapet
  • Sentral korrespondanse med ditt forsikringsselskap og/ eller tidligere arbeidsgiver
  • Forsikringspapirene (forsikringsbeviset)

Dette er prosessen

  1. Fyll ut skjema og send til oss
  2. Motta vår ekspertvurdering - gratis
  3. Velg om du vil bruke en harduensak-advokat dersom våre eksperter mener du har en sak

Tidsestimat

Det tar ca 10 minutter å fylle ut skjemaet

Start utfylling av Fripolisesak-skjema

Les mer om sikkerhet og hvordan vi beskytter dine personlige opplysninger under Vanlige spørsmål.