Individuell kapitalforsikringssak

Individuell kapitalforsikringssak
Med individuell kapitalforsikringssak menes en sak knyttet til plassering av kapital/ sparemidler i et forsikringsprodukt med eller uten dødsrisikodekning og andre risikodekninger (uførekapital). Kapitalforsikringen kan være med rentegaranti eller med investeringsvalg, og gir viktig fleksibilitet med hensyn til disposisjonsrett ved dødsfall gjennom reglene om begunstigelse kontra arvereglene, og i forhold til vernet mot kreditorer. Innskuddet og avkastningen kommer til utbetaling som et engangsbeløp på et senere tidspunkt som forsikringstaker selv definerer under avtalefrihet.

Du benytter dette skjemaet hvis:

 • begunstigelsen ikke blir gjennomført i henhold til avtalen eller kundens intensjon
 • du har fått ufullstendig eller uriktig rådgivning av forsikringsselskapet ved tegning og sparemidlene blir helt eller delvis tilgjengelig for beslag av kreditorene
 • du oppdager at de årlige kontoutskriftene inneholder feil belastning av kostnader eller feil tilordning av avkastning i forhold til hva du har avtalt med forsikringsselskapet
 • du har foretatt en endring av begunstigelse som ikke er registrert av forsikringsselskapet før et forsikringstilfelle inntreffer
 • du har flyttet kapitalforsikringen til nytt forsikringsselskap, men ser at vilkårene/ avtalen i nytt selskap ikke er i tråd med hva du er lovet (dårligere enn i gammelt selskap)
 • du har omdannet din individuelle kapitalforsikring med rentegaranti til en avtale med investeringsvalg etter ufullstendig eller uriktig rådgivning av forsikringsselskapet, og opplever å ha tapt mye på endringen pga fall i verdipapirmarkedet

Finn fram før du begynner

 • Forsikringspapirene (forsikringsbeviset) med forsikringsselskapet/ leverandøren av pensjonsavtalen
 • Siste årsoppgave/ kontoutskrift fra forsikringsselskapet for den individuelle kapitalforsikringsavtalen
 • Sentral korrespondanse med ditt forsikringsselskap

Dette er prosessen

 1. Fyll ut skjema og send til oss
 2. Motta vår ekspertvurdering - gratis
 3. Velg om du vil bruke en harduensak-advokat dersom våre eksperter mener du har en sak

Tidsestimat

Det tar ca 10 minutter å fylle ut skjemaet

Start utfylling av Individuell kapitalforsikringssak-skjema

Les mer om sikkerhet og hvordan vi beskytter dine personlige opplysninger under Vanlige spørsmål.