Individuell pensjonssak

Individuell pensjon
Med individuell pensjonssak menes en sak knyttet til en individuell pensjonsordning i form av privat pensjonsspareavtale eller pensjonsforsikringsavtale hvor avtalen innebærer at forsikringsselskapet utbetaler et månedlig beløp så lenge en person lever, eller til personen når avtalt alder. En slik forsikring kan omfatte alders-, uføre-, ektefelle- og barnepensjon. Punktet omfatter også individuell pensjonsavtale underlagt bestemte skatteregler (IPS) som fra 2008 erstattet den tidligere skattefavoriserte IPA.

Du benytter dette skjemaet hvis:

 • begunstigelsen ikke blir gjennomført i henhold til avtalen eller kundens intensjon
 • du har fått ufullstendig eller uriktig rådgivning av forsikringsselskapet ved tegning av pensjonsavtalen og sparemidlene blir helt eller delvis tilgjengelig for beslag av kreditorene
 • du har foretatt en endring av begunstigelse som ikke er registrert av forsikringsselskapet før et forsikringstilfelle inntreffer
 • du oppdager at de årlige kontoutskriftene inneholder feil belastning av kostnader eller feil tilordning av avkastning i forhold til hva du har avtalt med forsikringsselskapet
 • du ikke har fått nødvendig informasjon fra forsikringsselskapet om viktige begrensninger ved din IPS eller pensjonsavtale
 • du har omdannet din individuelle pensjonsavtale med rentegaranti til en avtale med investeringsvalg etter ufullstendig eller uriktig rådgivning av forsikringsselskapet, og opplever å ha tapt mye på endringen pga fall i verdipapirmarkedet

Finn fram før du begynner

 • Avtalen (forsikringsbeviset) med forsikringsselskapet/ leverandøren av pensjonsavtalen
 • Siste årsoppgave/ kontoutskrift fra forsikringsselskapet for den private pensjonsavtalen
 • Sentral korrespondanse med ditt forsikringsselskap og/ eller tidligere arbeidsgiver

Dette er prosessen

 1. Fyll ut skjema og send til oss
 2. Motta vår ekspertvurdering - gratis
 3. Velg om du vil bruke en harduensak-advokat dersom våre eksperter mener du har en sak

Tidsestimat

Det tar ca 10 minutter å fylle ut skjemaet

Start utfylling av Individuell pensjonssak-skjema

Les mer om sikkerhet og hvordan vi beskytter dine personlige opplysninger under Vanlige spørsmål.