Kollektiv tjenestepensjonssak

Kollektiv tjenestepensjon
Med kollektiv tjenestepensjonssak menes en sak knyttet til pensjonsordningen arbeidsgivere har for sine ansatte, herunder den obligatoriske tjenestepensjonsordningen og avtalefestet pensjon (AFP). Arbeidsgivere betaler årlig innskudd til den ansattes alderpensjon til forsikringsselskap, og saldoen utbetales deretter som alderspensjon fra pensjonsalder i tillegg til folketrygdens pensjonsytelser. Ordningen kan etableres som en innskuddsordning eller en ytelsesordning.

Du benytter dette skjemaet hvis:

 • forsikringsselskapet har registrert feil antall år med opptjening av pensjonskapital hos noen av dine tidligere arbeidsgivere, eventuelt registrert feil stillingsbrøk eller lønnsopplysninger for opptjeningen
 • arbeidsgiveren har glemt å opprette en kollektiv tjenestepensjonsordning som omfatter deg som ansatt
 • arbeidsgiveren har glemt i melde deg inn i tjenestepensjonsordningen da du startet arbeidsforholdet
 • arbeidsgiveren har unnlatt løpende å oppjustere lønnsgrunnlaget slik at du får utbetalt for lite alderspensjon fra pensjonsalder
 • arbeidsgiveren har avtalt en bedre pensjonsordning med deg enn den du faktisk har etablert i et forsikringsselskap
 • det oppstår uenighet mellom deg og arbeidsgiveren eller forsikringsselskapet om hvilke lønnsmidler som inngår i pensjonsgrunnlaget (overtid, skifttillegg, naturalytelser, bonuser etc)
 • det oppstår uenighet mellom deg og arbeidsgiveren om fordeling av innestående på innskudds- og premiefond (for henholdsvis innskudds- og ytelsesordninger) typisk ved nedbemanninger, outsourcing eller avvikling av store deler av arbeidsstokken
 • arbeidsgiveren har avtalt en bedre pensjonsordning med deg enn den ordningen som faktisk er etablert i et forsikringsselskap

Finn fram før du begynner

 • Avtalen (forsikringsbeviset) med forsikringsselskapet/ leverandøren av pensjonsavtalen
 • Siste årsoppgave/ kontoutskrift fra forsikringsselskapet for den kollektive pensjonsavtalen
 • Sentral korrespondanse med ditt forsikringsselskap og/ eller tidligere arbeidsgiver

Dette er prosessen

 1. Fyll ut skjema og send til oss
 2. Motta vår ekspertvurdering - gratis
 3. Velg om du vil bruke en harduensak-advokat dersom våre eksperter mener du har en sak

Tidsestimat

Det tar ca 10 minutter å fylle ut skjemaet

Start utfylling av Kollektiv tjenestepensjonssak-skjema

Les mer om sikkerhet og hvordan vi beskytter dine personlige opplysninger under Vanlige spørsmål.