Livrentesak

Livrente
Med livrentesak menes en sak knyttet til inngått avtale om terminvis utbetaling av midler en kunde har innbetalt til forsikringsselskapet, hvor avtalen er knyttet til ett eller flere liv. Kontraktstiden for individuelle livrenter må være minst 12 år og utbetalingen må skje over minst 6 år. Kollektive livrenter er forsikringsordninger som ikke følger de ordinære reglene for tjenestepensjonsordninger, og som normalt tilbys for høytlønnede personer med inntekter over 12G, og hvor utbetalingen beskattes som ordinær livrente. Punktet omfatter også gjenkjøp av individuell livrente og skattemessige spørsmål i forbindelse med individuell og kollektiv livrente, samt eventuell tilknyttet etterlattedekning og uførerente.

Du benytter dette skjemaet hvis:

 • begunstigelsen ikke blir gjennomført i henhold til avtalen eller kundens intensjon
 • du har fått ufullstendig eller uriktig rådgivning av forsikringsselskapet ved tegning av livrenten og sparemidlene blir helt eller delvis tilgjengelig for beslag av kreditorene
 • du oppdager at de årlige kontoutskriftene inneholder feil belastning av kostnader eller feil tilordning av avkastning i forhold til hva du har avtalt med forsikringsselskapet
 • du har foretatt en endring av begunstigelse som ikke er registrert av forsikringsselskapet før et forsikringstilfelle inntreffer
 • du har omdannet din livrente med rentegaranti til en avtale med investeringsvalg etter ufullstendig eller uriktig rådgivning av forsikringsselskapet, og opplever å ha tapt mye på endringen pga fall i verdipapirmarkedet
 • du blir uriktig skattlagt for hele utbetalingen under en kollektiv livrente også for tilbakebetaling av kapital skutt inn forut for 1.1.2007
 • du blir uriktig skattlagt for gjenkjøp av en individuell livrente

Har du spørsmål knyttet til fripolise under en individuell kapitalforsikring benytter du i stedet skjemaet Fripolisesak.

Finn fram før du begynner

 • Livrenteavtalen som ble inngått da du opprettet avtalen
 • Siste årsoppgave/ kontoutskrift for din livrente fra forsikringsselskapet
 • Sentral korrespondanse med ditt forsikringsselskap

Dette er prosessen

 1. Fyll ut skjema og send til oss
 2. Motta vår ekspertvurdering - gratis
 3. Velg om du vil bruke en harduensak-advokat dersom våre eksperter mener du har en sak

Tidsestimat

Det tar ca 10 minutter å fylle ut skjemaet

Start utfylling av Livrentesak-skjema

Les mer om sikkerhet og hvordan vi beskytter dine personlige opplysninger under Vanlige spørsmål.